Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

7670 3477 420
Reposted fromtwice twice viaciarka ciarka
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
4518 c9dc 420
Reposted frombabyface babyface viaciarka ciarka
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym
— W. Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"

June 30 2015

Bałem się krzyku. Jeszcze bardziej bałem się śmiechu. Nie umiałem nikomu się zwierzyć. Jak tylko skończyłem szkołę, wy­jechałem do miasta. Uprawiałem sztukę ucieczki, Kunst der Fuge w ograniczonej przestrzeni. Uczyłem się sztuki pamięci i sztuki zapominania.

— R. Krynicki / "Twarz"
Reposted fromciarka ciarka
4253 6315 420
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viaciarka ciarka
5590 924c 420
Sigourney Weaver, Alien (1979).
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadomitrz domitrz
In 1982, Mark Hamill's wife Marilou and young son Nathan visited the set of Return of the Jedi
Reposted fromhubik hubik viaciarka ciarka
Gdyby streścić jej biografię w dwóch słowach, należałoby powiedzieć: zdobywała i traciła.
— A. Olmińska o A. Achmatowej / Od dziecięcych wierszy do huku poematu
Reposted fromciarka ciarka
4916 a7c1 420
Reposted fromfearnopain fearnopain viaciarka ciarka
- (...) Potem rozwodził się [Franek Starowieyski] na różne tematy, aż wreszcie powiedział "Wiesz co, Agnieszko, w zasadzie może byś zdjęła bluzkę i pokazała piersi". Na co Agnieszka zdjęła bluzkę i pokazała piersi. Wtedy mój znajomy już prawie kompletnie oszalał, bo - owszem - wiedział, że artyści robią dziwne rzeczy, ale żeby aż takie? Jeszcze bardziej zapragnął być artystą... - Został nim? - Nie. Od oglądania piersi Osieckiej nie zostaje się od razu artystą.
— Katarzyna Ważyk, Chińska wódka [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
0536 1b1d 420
<3
Reposted fromfelicka felicka viadomitrz domitrz
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaciarka ciarka

June 28 2015

How do we forgive ourselves for all of the things we did not become?
David ‘Doc’ Luben, “14 Lines from Love Letters or Suicide Notes”
Reposted frombackground background viaciarka ciarka
9098 6099 420

soul-service:

ithelpstodream:

In Nepal they have a festival that honours dogs and thanks them for being our loyal furry friends.

I love this soo much❤️

Reposted fromthetemple thetemple viaciarka ciarka
3077 c231 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadomitrz domitrz
Czarny kruk mojego serca przysiadł na niedalekiej gałęzi. Ugięła się pod jego ciężarem.
— "Alicja" Jacek Piekara
Reposted byMhyssamikrokosmoswhoisjimmyazazelshitsuri
- Czego chcesz? - pytam.
- Niczego - kracze. - Czyż nie na tym polega miłość? Że nie pragnie się niczego od drugiej osoby?
- Kłamiesz - odpowiadam.
- Oczywiście, że kłamię - mówi, nie przestając patrząc mi w oczy. - Ale kocham cię. W to wierzysz, prawda?
— "Alicja" Jacek Piekara
Reposted byallayisilramahsheedhereyesjeanneetruskawkolandiatrumienkadlabeki

June 27 2015

4931 31d3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapantaloniara pantaloniara
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl