Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
2719 10b8 420
Jacek Podsiadło.
Reposted fromktoregoniebylo ktoregoniebylo
8514 209a 420

La Peau Douce (1964)

1382 352c 420
Reposted fromkjuik kjuik viaMissDeWorde MissDeWorde
0888 d900 420
Fina-fucking-ly. 
Reposted frombisexual bisexual viasilence89 silence89
5342 a0aa 420
Tove Jansson's illustration
Reposted frommarfi marfi viadearprudence dearprudence
Wiedziałam, że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger - Buszujący w zbożu
Reposted fromshitsuri shitsuri viaMaryiczary Maryiczary
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viastuckedinsoul stuckedinsoul
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver
Reposted fromnyaako nyaako viaMaryiczary Maryiczary
Reposted fromshakeme shakeme viaKotoko Kotoko
7355 b0fc 420

Henri Fantin-Latour, Still Life: Corner of a Table

Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialostindreams lostindreams

June 26 2015

Miała straszną ochotę powiedzieć mu jak najbanalniejsza z kobiet: nie puszczaj mnie, przytul mnie do siebie, trzymaj mnie, zawładnij mną, bądź silny! Ale to były słowa, których nie mogła i nie umiała wypowiedzieć.

— M. Kundera
Reposted fromoutcat outcat viavanitasvanitatum vanitasvanitatum
It was all so sad. But it was all so beautiful, too.
Kurt VonnegutThe Sirens of Titan
Reposted fromLittleJack LittleJack viaflabbergasted flabbergasted
9211 4f6a 420
Reposted fromriseme riseme viamagolek22 magolek22
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl