Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

3166 173e 420
Reposted from777727772 777727772 viaciarka ciarka

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic vianutt nutt
5266 1f80 420
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny vianutt nutt

April 18 2017

W takim samym dniu jak tamten, może trochę wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec, Człowiek, który śpi
Reposted fromyoungadult youngadult viaciarka ciarka
8756 30de 420
Reposted fromhole-love hole-love viaciarka ciarka
5977 b6bb 420
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viaciarka ciarka
4786 13f1 420
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaciarka ciarka
6172 e9a8 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka

July 05 2015

8256 ea7a 420
Reposted frombuddhablink buddhablink viatrumienka trumienka
1403 460a 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viatrumienka trumienka

July 04 2015

9769 dba6 420

pantymime:

if there’s anything I can’t handle right now it’s this

Reposted fromgaytsby gaytsby viawhoisthere whoisthere
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viagrzej grzej
1599 881b 420
Reposted frompiro piro
Reposted fromonionrings onionrings viadomitrz domitrz

July 03 2015

Play fullscreen
Perfection.
Mała, to dziwne. Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak… Tęskno? Smętnie? Nie wiem. Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać.
Chodźmy stąd, proszę.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromkanade kanade viafuegoenlasangre fuegoenlasangre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl